Potvrzení o zaplacení školného pro uplatnění slevy na dani

Vážení rodiče, potvrzení o výši zaplaceného školného za kalendářní rok 2022 pro uplatnění slevy za umístění dítěte podle §35bb zákona o daních z příjmu pro Vás bude od 9. 1. 2023 připraveno ve Vašich kmenových třídách. Potvrzení mohou převzít pouze zákonní zástupci dítěte, jeho převzetí stvrdíte svým podpisem. Rodiče dětí, které byly v kalendářním roce 2022 předškoláky nebo měly odklad školní docházky, toto potvrzení nemají k dispozici, jelikož školné nehradili.

Vážení rodiče,

potvrzení o výši zaplaceného školného za kalendářní rok 2022 pro uplatnění slevy za umístění dítěte podle §35bb zákona o daních z příjmu pro Vás bude od 9. 2. 2023 připraveno ve Vašich kmenových třídách.

Potvrzení mohou převzít pouze zákonní zástupci dítěte, jeho převzetí stvrdíte svým podpisem.

Rodiče dětí, které byly v kalendářním roce 2022 předškoláky nebo měly odklad školní docházky, toto potvrzení nemají k dispozici, jelikož školné nehradili.