Tygříci

Program třídy

Duben 2021

Očekávané výstupy:

  • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí- chránit živé tvory, starat se o rostliny
  • naučit se zpaměti krátké texty
  • být citlivý ve vtahu k živým bytostem
  • osvojit si poznatky z živočišné říše- jak jsou užitečná zvířata, kde bydlí a čím se živí
  • prohlubování kladného vztahu k přírodě
  • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě ve svém okolí setkat, vědět v případě potřeby, kde hledat pomoc