Tygříci

Třídní učitelky

Martina Smejkalová

Markéta Toulová

Telefon na třídu: +420 771 181 201

Email: tygrici@mspodleskova.cz

Program třídy

Září 2021

Očekávané výstupy:

  • Opakování pravidel bezpečnosti a pravidel slušného chování 
  • Rozvoj vyjadřování se ve větách 
  • Upevňování správného stolování, hygieny a sebeobsluhy 
  • Rozvoj respektu ve vztahu k druhému 
  • Upevňování kamarádských vztahů 
  • Vyjadřování fantazie a představivosti v tvořivých činnostech 

Dokumenty ke stažení