Tygříci

Program třídy

Červen 2021

Očekávané výstupy:

  • Vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech
  • Poznáváme mořské živočichy a zvířata ze ZOO
  • Rozvoj respektu ve vtahu k druhému
  • Vytvářet povědomí o jiných národech a kulturách
  • Osvojit si poznatky o bezpečném chování a pohybu doma, v přírodě i při prázdninových cestách a aktivitách
  • Upevňování správného stolování, hygieny a sebeobsluhy
  • Poznáváme letní aktivity a sporty