Tygříci

Program třídy

Leden 2021

  • zvládnout základní pohybové dovednosti
  • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj)
  • zachytit a vyjádřit své prožitky (jak jsme čekali na Ježíška doma a jak jsme slavili, koho jsme navštívili)
  • spolupracovat s ostatními
  • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a různorodý (příroda v zimě x v létě, kam se schovávají zvířátka a jak jim můžeme pomoci)
  • získání kladného vztahu k přírodě