ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 – UKRAJINSKÉ DĚTI