Sluníčka

Program třídy

Říjen 2020

  • určování znaků podzimu, změny v přírodě
  • vytváření povědomí o tom, jak se příroda připravuje na zimu
  • rozvoj řečové projevu, dbát na správnou výslovnost
  • význam zdraví, základy hygieny, sebeobsluhy a správného oblékání
  • upevňování sociálních návyků – ohleduplnost a spolupráce v kolektivu dětí