Kytičky

Program třídy

Říjen 2020

  • naučit se roční období, více znalostí o podzimu
  • více si všímat změn v přírodě, jak se chystají zvířátka na zimu
  • rozvíjet pohybové, hudební i výtvarné dovednosti
  • rozvíjet předmatematické, rozumové a komunikační dovednosti
  • upevňovat dobré vztahy (dítě-dítě, dítě-učitel, rodiče-škola)
  • seznámit děti s podzimními tradicemi
  • umět znát celé své jméno, předškoláci první písmena
  • postupně naučit předškoláky rozlišovat pravou a levou stranu