6. třída

Program třídy

Říjen 2020

  • rozvíjet pohybové dovednosti dětí- zvládat sebeobsluhu
  • osvojit si poznatky k podpoře zdraví a bezpečí
  • umět vyjádřit své pocity, dojmy a myšlenky
  • vytvářet a rozvíjet citové vztahy
  • dodržovat společenská pravidla
  • rozvíjet ohleduplnost k ostatním
  • vytvářet a rozvíjet kulturně estetické dovednosti
  • rozvíjet vztahy dětí k přírodě
  • rozvoj ekologického myšlení