5. třída

Program třídy

Říjen 2020

  • poznávání a pojmenování některých druhů ovoce, zeleniny a lesních plodů, zapojení smyslů při rozlišování vnímaných jevů (chuť, čich, hmat), úloha vitamínů pro naše zdraví
  • rozvíjet základní poznatky o lidském těle, znát a pojmenovat části těla včetně základních orgánů, chápat růst a vývoj těla, chápat souvislost mezi zdravím, pohybem, sportováním a zdravou výživou
  • seznamovat děti se základem zdravé výživy, umět rozlišit, co tělu prospívá
  • získat povědomí o významu péče o čistotu zdraví