3. třída

Program třídy

Říjen 2020

  • dodržujeme pravidla – máme se rádi, neubližujeme si
  • získávat povědomí o naší sounáležitosti se světem kolem nás
  • posilovat představivost při výtvarné činnosti s tiskátkem (tiskání s rozpůlenými bramborami do předkresleného pytle)
  • seznamovat se změnami v přírodě, znaky podzimu, s počasím a rozvíjet slovní zásobu
  • zdokonalovat pohybovou koordinaci
  • rozvíjet fantazii, smysl pro barvy (temperové barvy – jablíčko)
  • rozvíjet dětská přátelství